VAŠE VIZE

CESTA KE SVOBODĚ

„Ať už tomu věříš nebo ne, obojí je pravda.“

HENRY FORD

„Vidět, znamená být svobodný.“

LAKOTSKÉ PŘÍSLOVÍ

„Jak nahoře, tak dole. Jak uvnitř, tak venku.“

HERMES TRISMEGISTOS