UZDRAVOVÁNÍ DUŠE

Miluji jednoduché věci. Vždycky jsem toužil zlepšit svět. Kde byste začali vy? Když jsem se po desítkách let utrpení dozvěděl, že vliv na naše životy má ze 95 % naše minulost (rodová zátěž, prožitky z dětství, karma z minulých životů, volba duše), nasměroval jsem všechnu pozornost tímto směrem. Objel jsem si Havaj, Indii a Bali, abych se dozvěděl, jak pracují původní národy s naší minulostí a s duší. K tomu se přidali severoameričtí i jihoameričtí Indiáni se svými Vision Questy a šamanským léčením. A spousta dalších kultur včetně českých léčitelů.

Nejefektivnější způsob práce se ukázal jako transformace vlastní zátěže skrze přijetí a odpouštění. Potřebujete vědět několik důležitých věcí. Zda vůbec můžete v tomto životě plně odpustit sobě i druhým, kdy můžete odpustit, komu a jak. Kombinací těchto informací jsem za poslední roky vyléčil mnoho lidí i z nemocí považovaných za neléčitelné a z mnoha těžkých životních situací. Stovkám lidí jsem pomohl uzdravit srdce a proměnit jejich životy do krásy a světla. Ne, není to jednoduchá cesta, ale zažil jsem, že správně postavené a načasované odpuštění dokáže změnit v životě prakticky cokoliv.

Naše duše se dá rozdělit na 13 částí. Prvních sedm obsahuje emocionální zranění, osmá část obsahuje naše silné přesvědčení a sliby, devátá až dvanáctá část pak obsahuje léčení duše a třináctá část nás vede k naší vizi. Běžně v našem rodinném systému najdeme kolem 14 smrtelných ublížení, 42 těžkých ublížení, 37 středních a lehkých ublížení, 12 rodových událostí, 60 minulých životů, kolem 13 témat k řešení a cca 5 prokletí (zablokování určitých témat). Každý třetí rodinný systém pak obsahuje tu nejhorší možnou zátěž, a to vraždu. Většina těžkých nemocí (např. rakovina) je pak způsobena neřešenými vraždami v rodinném systému, kde již pohár tzv. přetekl.

Duše se dá vyléčit zpracováním naší karmy. V rodinném systému pak stačí jeden dva lidé, kteří se chopí práce s karmou a můžou za pár měsíců naprosto proměnit rodinnou duši, tedy ji uzdravit.

Základní podstata člověka je božská a smyslem života je uvědomit si toto božství. Toho lze dosáhnout morálním životem, nesobeckou službou lidem v nouzi, konáním duchovní praxe a rozvíjením lásky, úcty a soucitu vůči veškerému životu.

Nyní si můžete vybrat tyto způsoby transformace a vzájemně je kombinovat:

KURZ „UZDRAVOVÁNI DUŠE

  • 4 denní kurz na Kubasově chalupě, kde se naučíte pracovat s vaší a rodinnou duší a karmou a sami si odpracujete vše co bude možné a dostanete jasný návod jak pracovat sami po kurzu. Možné termíny jsou červen 23, září 23 a listopad 23.
  • Cena 6 400 Kč kurzovné plus 4 150 Kč ubytování a plná penze na 4 dny.

ONLINE „UZDRAVOVÁNÍ DUŠE“ 

  • Služba, která vám během max. dvou let a průměrně šesti sezení pomůže vyčistit vaši karmu a uzdravit vaší i rodinnou duši čili uzdravit všechny vaše rodové stíny a všechny vaše témata. Počet sezení závisí na tom, kde jste ve své duši a kolik už jste na své karmě odpracovali. Doba práce je od 8-ti měsíců až po 30 měsíců. Celou dobu máte v ceně plnou online podporu a vedení.
  • CENA závisí na počtu sezení (od 4 do 7-mi sezení)
  • Průměrně počítejte s šesti sezeními (cena 30 000 Kč rozložena do 6-ti splátek po 5 000 Kč v čase) a dobou provázení cca 20 měsíců.

Naše potřeba a přání vyřešit s někým své problémy rychle, či během jednoho sezení, je velká iluze. Je potřeba dlouhodobá seriózní a hluboká práce na sobě s někým, komu věříte a má vysokou úroveň vědomí a potřebné nástroje. Pokud se totiž posunete na dostatečnou úroveň vědomí, váš život se promění ve šťastný a spokojený. Jeden známý psycholog řekl, že naše stíny můžeme vyřešit za dvakrát delší dobu, než vznikaly. Tedy běžná transformace může probíhat desítky let. Já vám nabízím kratší cestu přesto je nutné investovat pár měsíců až dva roky. Nutným předpokladem na vaší straně je velká chuť ke změně, důvěra, trpělivost a přijetí zodpovědnosti za svůj život a minulost. Pak vám nic nebrání kompletně změnit svůj osud. Proto také nepracuji s každým, ale jen s lidmi, co opravdu chtějí a jsou ochotni do své změny investovat svůj čas, vůli, energii, odvahu i peníze. Od vás se vyžaduje víra, odhodlání, trpělivost, morálka, etika a výdrž.

Na přiloženém obrázku vidíte úrovně vědomí dle Davida R. Hawkinse. Je autorem knížky Moc versus Síla. Skutečným ukazatelem kvality života je úroveň vývoje vědomí jedince. Úroveň vědomí zároveň souvisí s nízkými pocity, které máme v duši. Pocity jako stud, nenávist, strach a vina náš život táhnou dolů, a naopak pocity přijetí a lásky náš život pozvedávají. Hawkins tvrdí, že je extrémně obtížné se posunout byť o jednu úroveň. Přišel jsem na způsob, jak lidi posunout i skrz několik úrovní až na úroveň, kde je člověku již dobře.

Uzdravení duše pracuje na základě přeprogramování podvědomí a nevědomí, které nás v životě řídí cca z 95 %. Bohužel většinu obsahu podvědomí naplňují strachy, traumata, neprožité negativní pocity a nefunkční životní vzorce. Naši realitu určuje naše VÍRA, tedy hlavně obsah podvědomí a našeho DNA kódu. Platí, že SVĚT JE ZRCADLO. Tedy vše, co se nám děje, odráží to, co máme uvnitř sebe = naše víra. Pokud například věřím, že lidé lžou, tak se mi to v mé realitě stále potvrzuje. Pokud obsah svého podvědomí změním, mohu opět zažívat lásku, zdraví, hojnost či klid. Řešit jde pak v podstatě skoro všechno. Umožním vám lépe žít a vidět život nově.

Pracuji s tím, že vše, co se nám děje, souvisí s tím, co máme uvnitř sebe. Jak uvnitř, tak venku. Ve vědomí, v podvědomí i v nevědomí. Naše víra – ta je z velké části chybná. Všechny neprožité situace z rodu a z naší minulosti na nás tlačí a vytvářejí problémy v našich životech. Pokud je nezpracujeme, předáváme je skrze naše chování svým dětem. Každý problém a jeho příčinu lze nalézt v minulosti v konkrétní situaci. Ta situace jde přijmout, vyčistit, pustit. Tím se uvolní i život v naší přítomnosti. Zdravotní problémy v podstatě neexistují. Jen zablokovaný tok energie díky nezpracovaným emocím, traumatům a strachům. Vše je o našem vztahu k sobě, rodičům, světu, životu, lásce, penězům, tělu, jídlu atd. Vše, co máme nezpracované a potlačené v podvědomí či nevědomí, se nám zrcadlí venku v naší realitě. Jedinou cestou ven je doprožití emocí a rozproudění lásky ve své duši.

Pocity, strachy i traumata jdou zpracovat metodami, které používám. Tyto metody jsou často od původních civilizací z celého světa: Havaj, Šaolin, Rusko, andští Indiáni, severoameričtí Indiáni, čeští léčitelé. Metody jsou různé, ale mají stejný princip – práce s energií, tělem, pocity a strachy. Když si zpracujete energii uvnitř sebe, tak se uvolní i ve světě venku. To, co nám nefunguje v realitě ukazuje, kde máme nejvíce stínů. Skrze své stíny a zranění se učíme o dané oblasti. Učíme se být lepšími lidmi, sundat své masky, být etičtější, laskavější, morálnější a více milující a přijímající bytosti.

Moderní člověk a jeho DUŠE.

Šamani říkají, že člověk má jediný problém. Chybí mu část duše. A chybějící část nahradí démoni. Po desítkách let výzkumu lidské duše bych s šamany do velké míry souhlasil. Opravdu většině lidí chybí velká část duše a ta je nahrazena našimi stíny. Chceme-li být konkrétnější, tak je nahrazena naší karmou či naší zátěží. Víte, že průměrný člověk má duši uzdravenou sotva na 1 %? Víte, že průměrný člověk je ovládán svojí minulostí (karmou, zátěží) na více jak 70 %? Člověk má průměrně kolem 13ti částí duše. Ovšem většina lidí má u sebe jen jednu část duše nebo také žádnou. Karma funguje tak, že když někomu vážně ublížíme, tak část potřebujeme prožit pocity člověka, kterému jsme ublížili. Naším osudem je pak třeba v dalším životě prožít to samé, co cítil člověk, kterému jsme ublížili. V případě, že na sobě dlouhodobě pracujeme (osobní rozvoje, modlitby, vděčnost, odpuštění), nám naše vlastní duše nabídne milost, která nám umožní projít vlastní transformací ve zkráceném čase a svoji karmu ukončit skrze odpuštění, odžití a pochopení. Transformace člověka je dána v čase a záleží na mnoha věcech. Karmu (zátěž) si vybírá sama duše, stejně jako si vybírá, kdy si dá milost a proč. Všechny negativní situace a lidi co ve svém životě potkáváme jsou určeni vaší karmou. Dokud jí nezpracujeme tak se nám stále situace opakují a učí nás.

Jak vypadá naše duše?

Naše duše se skládá z mnoha podosobností, které odpovídají konkrétním událostem v našem životě, kdy se karma propsala do našeho života. Za každou touto událostí leží situace z minulých životů, z rodu, z tohoto života a jiných časových rovin. Náš úkol je všechny tyto části duše posbírat a znovu scelit. Někdy to může trvat několik životů, někdy je to možné v jednom životě. V současné době máme daleko více možností scelovat a uzdravovat naši duši než naši předkové. Popravdě, moji rodiče možná neměli žádnou jinou možnost, než vše prožít, možná trochu utopit své city v alkoholu, sexu nebo práci. Moji rodiče neznali žádnou práci s emocemi, karmou, konstelacemi či rodovou zátěží. Prací s duší se dá v lidském životě vyřešit až 99 % všech problémů. Tu možnost dnes má 70 % lidí na světě. Jsou to především lidi, co na sobě pracují a berou osobní rozvoj vážně. Duše má běžně kolem 13ti částí. Když se spustí nějaká karmická událost a my dokážeme a můžeme pracovat s odpuštěním, tak si tuto událost sice částečně odžijeme a vytrpíme, ale bolest je výrazně menší a kratší, než kdybychom jen nevědomě procházeli životem. Vyčistěním (doprožitím) karmických emocí (když se nám otevřou) se spustí proces integrace části duše, která s touto situací souvisí. Každá část duše má pro nás vždy nějakou učební lekci. Část duše se může integrovat až 11 měsíců, anebo také pár hodin. Průměrně to však trvá kolem osmi týdnů. Duše se skládá ze čtyř komor, první komora obsahuje naše zranění, a to je prvních sedm částí duše, druhá komora obsahuje smlouvy naší duše – všechny omezující přesvědčení a představy (osmá část duše), třetí komora (část 9 až 12-náct) obsahuje naše léčení (celistvost, důvěru, duševní rovnováhu) a poslední čtvrtá komora (poslední 13-náctá část duše) obsahuje naši vizi. Popravdě, není moc lidí v historii, co dokázali uzdravit svoji duši. Nazvali bychom je OSVÍCENÝMI. Byly to jednotky lidí. V dnešní době má v následujících 10 letech možnost dosáhnout tento stav až 10 % lidí. A tato vlna poroste dál.  Ten proces není zase tak neskutečný, jak může vypadat. A nahradí všechny terapie či jiné druhy léčení. Nemusíte dělat zas tak moc, stačí chovat se v životě čestně a eticky, pracovat s modlitbami a odpouštět, když víte jak. A mít víru, odvahu a trpělivost projít svým údolím stínů. Na jeho konci váš čeká velká odměna. Velký klid v srdci a pocit lásky. Ten už vám pak nikdy nikdo nemůže vzít. To, co nás odděluje od léčení, je čas a budoucnost, neboť je dáno, kdy se můžeme uzdravit. Jak říká Eckhart Tolle: „Kdybychom dokázali spočinout v jediném obrovském teď, tak bychom se dokázali uzdravit hned.“ To je také důvod, proč na našich kurzech mohou lidé pustit velkou část své zátěže. Jak je to možné? Je to tím, že na našich kurzech máme velkou podporu všech sil, které ví, že náš záměr je dobrý (živly, předkové, mystérium, Vesmír, Bůh), a naše kurzy provází vysoké vibrace (běžně 550 Hz = bezpodmínečná láska) a znásobený moment TEĎ (až 60x větší teď, než známe). Díky tomu se může léčit hluboko do minulosti i hluboko do budoucnosti. To přinese nutně spoustu léčení, vynesení stínů na povrch a také hodně zázraků a pozitivních změn do života účastníků.

Pokud chcete skončit se svým životním trápením a znovu se radovat ze života, dejte mi vědět. Bude mi ctí vás provázet na vaší cestě.