Popis projektu

UZDRAVENÍ DUŠE

Miluji jednoduché věci. Vždycky jsem toužil zlepšit svět. Kde byste začali vy? Když jsem se po desítkách let utrpení dozvěděl, že vliv na naše životy má z 95 % naše minulost (rodová zátěž, prožitky z dětství, karma z minulých životů, volba duše), nasměroval jsem všechnu pozornost tímto směrem. Objel jsem si Havaj, Indii a Bali, abych se dozvěděl, jak pracují původní národy s naší minulostí a s duší. K tomu se přidali severoameričtí i jihoameričtí Indiáni se svými Vision Questy a šamanským léčením. A spousta dalších kultur včetně českých léčitelů.

Po letech koučování jsem zjistil, že nejlepší způsob, jak pomoci lidem při změně, je předat jim zodpovědnost. Za třináct let jsem vytvořil nástroje a diagnostický systém, který mi umožňuje jasně stanovit problém u každého klienta i jeho příčinu. Já pak umím klientům dát prostředky na jeho zpracování. Vedu své klienty k tomu, aby se plně podíleli na řešení svých témat a problémů. Tím jim vracím jejich zodpovědnost i sílu. Klienti si tak odpracují svoji práci sami na základě pravidelných úkolů a instrukcí a k dispozici dostanou jedinečné nástroje k transformaci. Pokud jste ochotni na sobě pracovat denně 15 minut po dobu několika měsíců, nabízím vám způsob, jak plně uzdravit svůj život. Tím způsobem je uzdravení vaší duše.

Nejefektivnější způsob práce se ukázal jako transformace vlastní zátěže skrze přijetí a odpouštění. Vypadá to jednoduše, ale potřebujete vědět několik důležitých věcí. Zda vůbec můžete v tomto životě plně odpustit sobě i druhým, kdy můžete odpustit, komu a jak. Kombinací těchto informací jsem za poslední roky vyléčil mnoho lidí i z nemocí považovaných za neléčitelné a z mnoha těžkých životních situací. Desítkám lidí jsem pomohl otevřít srdce a proměnit jejich životy do krásy a světla. Ne, není to jednoduchá cesta, ale zažil jsem, že správně postavené odpuštění dokáže změnit v životě prakticky cokoliv.

Lidé mají průměrně celistvou duši na 1 %, lásky v duši mají kolem 2 % a minulost (naše zátěž) ovládá průměrně lidský osud na 70 %. Tedy na 70 % je dána, většinou negativně, i naše budoucnost a osud. Já se běžně setkávám s lidmi, které minulost ovlivňuje zhruba z 90 %. Správně postavené odpuštění je cesta k úplnému uzdravení vašeho života i duše. Když uzdravíte svoji duši, nejenže už nebudete nikdy prožívat negativní emoce, dramata a problémy, ale zároveň se vám otevře váš pravý potenciál a dary, s kterými jste do tohoto života přišli.

V ezoterickém světě občas čtu myšlenky, že neexistuje žádná zázračná cesta, jak změnit svůj život. Jenže ona existuje. Jmenuje se ODPUŠTĚNÍ. Skrze odpuštění můžete pomoci změnit osud k lepšímu sobě i vašim nezletilým dětem. Chcete změnit svůj osud? Chcete pomoci svým dětem? Dokážete na sobě pracovat pravidelně 15 minut denně pár měsíců v kuse? Pak je to možná cesta pro vás…

Celá naše zátěž je tvořena karmou z minulých životů či z rodu nebo tím, co jsme si do života vybrali jako zkoušky, nebo co odžíváme za ostatní (často za předky) a tím, jaké zkoušky nám klade do života Vesmír (Bůh), a dá se zpracovat odpuštěním v kombinaci s dalšími technikami. To věděli již naši předkové. Odpuštění a přijetí je nesmírně mocný nástroj na rozpuštění negativních emocí. Já vám mohu říct, zda v tomto životě můžete dokončit svoji transformaci a kdy, anebo zda ne. Najdu vaši největší karmu, s kterými lidmi je a jak ji transformovat. Většina lidí, kteří se ke mně dostanou, mají možnost dosáhnout milosti a probuzení (dokončení karmy a otevření srdce). S odpuštěním, tzv. přímluvnou modlitbou, můžete pomoci i svým nezletilým dětem vyřešit většinu jejich problémů. Léčení duše není jednoduchá cesta, neboť vyžaduje celkem velkou odvahu procházet několik měsíců svými stíny, než se vynoří světlo. Není to cesta pro každého, ale vede k měřitelným výsledkům, a pokud dodržíte mé pokyny, nemůžete neuspět, protože léčení je přímo součástí duše.

Nyní si můžete vybrat tuto transformační službu:

Transformační provázení – Můj nejlepší produkt vůbec. Umožňuje během šesti online sezení vyčistit vaši zátěž a uzdravit vaši duši a srdce. Samozřejmě je v tom určité ALE. Tím je, že vaše transformace v daném období je možná a vaše duše je tzv. otočená ke světlu. Pokud chcete zjistit, zda tento produkt můžete využít, tak mě prosím kontaktujte na coachme@coachme.cz . Samotná práce sestává z šesti online schůzek a denní 15minutové praxe. To vše během cca 10 – 36 měsíců. Očista vaší zátěže zvedne vaše vibrace a kompletně uzdraví všechny oblasti života. Pokud cítíte, že tato služba je pro vás, ozvěte se. Cena je 30 000 Kč za úplné uzdravení duše a srdce a několikaměsíční provázení a podporu a 6 online schůzek. Platba je rozdělena do 6 částí dle schůzek během roku. Pravděpodobně jste dali v životě za dovolenou či auto i daleko více peněz. Jste ochotní investovat do úplného uzdravení vašeho života?

Naše potřeba a přání vyřešit s někým své problémy rychle, či během jednoho sezení, je velká iluze. Je potřeba dlouhodobější seriózní a hluboká práce na sobě s někým, komu věříte a má vysokou úroveň vědomí a potřebné nástroje. Pokud se totiž posunete na dostatečnou úroveň vědomí, váš život se promění ve šťastný a spokojený. Jeden známý psycholog řekl, že naše stíny můžeme vyřešit za dvakrát delší dobu, než vznikaly. Tedy běžná transformace může probíhat desítky let. Já jsem přišel na způsob, jak ji zkrátit. Nutným předpokladem na vaší straně je velká chuť ke změně, důvěra, trpělivost a přijetí zodpovědnosti za svůj život a minulost. Pak vám nic nebrání kompletně změnit svůj osud. Proto také nepracuji s každým, ale jen s lidmi, co opravdu chtějí a jsou ochotni do své změny investovat svůj čas, vůli, energii, odvahu i peníze. Od vás se vyžaduje víra, odhodlání, trpělivost, morálka, etika a výdrž.

Na této stránce níže si můžete přečíst, co to TRANSFORMACE je. Zjednodušeně řečeno, je to pochopení toho, proč se mi věci dějí, a zvýšení vědomí čili své vlastní vibrace. Naše vibrace je určena množstvím negativních emocí, které mám ve svém systému. Čím vyšší mám vibraci, tím je můj život šťastnější a radostnější a mám v sobě více lásky a přítomnosti. Jak to funguje, si můžete přečíst ZDE.

Na přiloženém obrázku vidíte úrovně vědomí dle Davida R. Hawkinse. Je autorem knížky Moc versus Síla. Skutečným ukazatelem kvality života je úroveň vývoje vědomí jedince. Úroveň vědomí zároveň souvisí s nízkými pocity, které máme v duši. Pocity jako stud, nenávist, strach a vina náš život táhnou dolů, a naopak pocity přijetí a lásky náš život pozvedávají. Hawkins tvrdí, že je extrémně obtížné se posunout byť o jednu úroveň. Přišel jsem na způsob, jak lidi posunout i skrz několik úrovní až na úroveň, kde je člověku již dobře.

TRANSFORMAČNÍ PROVÁZENÍ pracuje na základě přeprogramování podvědomí a nevědomí, které nás v životě řídí cca z 93 %. Bohužel většinu obsahu podvědomí naplňují strachy, traumata, neprožité negativní pocity a nefunkční životní vzorce. Naši realitu určuje naše VÍRA, tedy hlavně obsah podvědomí a našeho DNA kódu. Platí, že SVĚT JE ZRCADLO. Tedy vše, co se nám děje, odráží to, co máme uvnitř sebe = naše víra. Pokud například věřím, že lidé lžou, tak se mi to v mé realitě stále potvrzuje. Pokud obsah svého podvědomí změním, mohu opět zažívat lásku, zdraví, hojnost či klid. Řešit jde pak v podstatě skoro všechno. Umožním vám lépe žít a vidět život nově. Vidět, znamená být svobodný.

Pracuji s tím, že vše, co se nám děje, souvisí s tím, co máme uvnitř sebe. Jak uvnitř, tak venku. Ve vědomí, v podvědomí i v nevědomí. Naše víra – ta je z velké části chybná. Všechny neprožité situace z rodu a z naší minulosti na nás tlačí a vytvářejí problémy v našich životech. Pokud je nezpracujeme, předáváme je skrze naše chování svým dětem. Každý problém a jeho příčinu lze nalézt v minulosti v konkrétní situaci. Ta situace jde přijmout, vyčistit, pustit. Tím se uvolní i život v naší přítomnosti. Zdravotní problémy v podstatě neexistují. Jen zablokovaný tok energie díky nezpracovaným emocím, traumatům a strachům. Vše je o našem vztahu k sobě, rodičům, světu, životu, lásce, penězům, tělu, jídlu atd. Vše, co máme nezpracované a potlačené v podvědomí či nevědomí, se nám zrcadlí venku v naší realitě. Jedinou cestou ven je doprožití emocí a rozproudění lásky ve své duši.

Pocity, strachy i traumata jdou zpracovat metodami, které používám. Tyto metody jsou často od původních civilizací z celého světa: Havaj, Šaolin, Rusko, andští Indiáni, severoameričtí Indiáni, čeští léčitelé. Metody jsou různé, ale mají stejný princip – práce s energií, tělem, pocity a strachy. Když se uvolní energie v nás či náš vztah k dané věci (např. matka, ženy, peníze), tak se uvolní i ve světě venku. Musíme projít skrze své stíny (vše odmítnuté, potlačené, neviděné), abychom vstoupili do své síly. To, co nám nefunguje v realitě ukazuje, kde máme nejvíce stínů. Skrze své stíny a zranění se učíme o dané oblasti. Učíme se být lepšími lidmi, sundat své masky, být etičtější, laskavější, morálnější a více milující a přijímající bytosti.

Moderní člověk a jeho DUŠE.

Šamani říkají, že člověk má jediný problém. Chybí mu část duše. A chybějící část nahradí démoni. Po desítkách let výzkumu lidské duše bych s šamany do velké míry souhlasil. Opravdu většině lidí chybí velká část duše a ta je nahrazena našimi stíny. Chceme-li být konkrétnější, tak je nahrazena naší karmou či naší zátěží. Víte, že průměrný člověk má scelenou duši na 1 % a uzdravenou sotva na 4 %? Víte, že průměrný člověk je ovládán svojí minulostí (karmou, zátěží) na 70 %? Čili  ze sedmdesáti procent je dán náš osud i budoucnost, pokud nic neuděláme s naší minulostí. Člověk má průměrně kolem 14ti částí duše. Ovšem většina lidí má u sebe jen jednu část duše nebo také žádnou. Karma funguje tak, že když někomu vážně ublížíme, přijdeme o svoji část duše a ta je nahrazena pocity člověka, kterému jsme ublížili. Naší povinností (osudem) je pak třeba v dalším životě prožít (vytrpět, odžít) to samé, co cítil člověk, kterému jsme ublížili. V případě, že na sobě dlouhodobě pracujeme (osobní rozvoje, modlitby, vděčnost, odpuštění), nám naše vlastní duše nabídne milost, která nám umožní projít vlastní transformací ve zkráceném čase a svoji karmu ukončit skrze odpuštění, odžití a pochopení. Transformace člověka je dána v čase a záleží na mnoha věcech. Karmu (zátěž) si vybírá sama duše, stejně jako si vybírá, kdy si dá milost a proč.

Jak vypadá naše duše?

Naše duše se skládá z mnoha podosobností (v mém případě jich je 35), které odpovídají konkrétním událostem v našem životě, kdy se karma propsala do našeho života. Za každou touto událostí leží situace z minulých životů, z rodu, z tohoto života a jiných časových rovin. Náš úkol je všechny tyto části duše posbírat a znovu scelit. Někdy to může trvat několik životů, někdy je to možné v jednom životě. V současné době máme daleko více možností scelovat a uzdravovat naši duši než naši předkové. Popravdě, moji rodiče možná neměli žádnou jinou možnost, než vše prožít, možná trochu utopit své city v alkoholu, sexu nebo práci. Moji rodiče neznali žádnou práci s emocemi, karmou, konstelacemi či rodovou zátěží. Prací s duší se dá v lidském životě vyřešit až 96 % všech problémů. Tu možnost dnes má 59 % lidí na světě. Jsou to především lidi, co na sobě pracují a berou osobní rozvoj vážně. Duše má běžně kolem 14ti částí. Když se spustí nějaká karmická událost a my dokážeme a můžeme pracovat s odpuštěním, tak si tuto událost sice částečně odžijeme a vytrpíme, ale bolest je výrazně menší a kratší, než kdybychom jen nevědomě procházeli životem. Vyčistěním (doprožitím) karmických emocí (když se nám otevřou) se spustí proces integrace části duše, která s touto situací souvisí. Každá část duše má pro nás vždy nějakou učební lekci. Část duše se může integrovat až 11 měsíců, anebo také pár hodin. Průměrně to však trvá kolem osmi týdnů. Duše se skládá ze čtyř komor, první komora obsahuje naše zranění, a to může být až deset prvních částí duše, druhá komora obsahuje smlouvy naší duše – všechny omezující přesvědčení a představy (11-náctá část duše), třetí komora (12tá a 13tá část duše) obsahuje naše léčení (celistvost, důvěru, duševní rovnováhu) a poslední čtvrtá komora (poslední 14-náctá část duše) obsahuje naši vizi, poslání, povolání, co je naším skutečným předurčením v životě. Popravdě, není moc lidí v historii, co dokázali úplně scelit svoji duši. Nazvali bychom je OSVÍCENÝMI. Byly to jednotky lidí. V dnešní době má v následujících 10 letech možnost dosáhnout tento stav až 15 % lidí. A tato vlna poroste dál.  Ten proces není zase tak neskutečný, jak může vypadat. A nahradí všechny terapie či jiné druhy léčení. Nemusíte dělat zas tak moc, stačí chovat se v životě čestně a eticky, pracovat s modlitbami a odpouštět, když víte jak. A mít víru, odvahu a trpělivost projít svým údolím stínů. Na jeho konci váš čeká velká odměna. Velký klid v srdci a pocit lásky. Ten už vám pak nikdy nikdo nemůže vzít. To, co nás odděluje od léčení, je čas a budoucnost, neboť je dáno, kdy se můžeme uzdravit. Jak říká Eckhart Tolle: „Kdybychom dokázali spočinout v jediném obrovském teď, tak bychom se dokázali uzdravit hned.“ To je také důvod, proč na našich kurzech mohou lidé pustit velkou část své zátěže. Jak je to možné? Je to tím, že na našich kurzech máme velkou podporu všech sil, které ví, že náš záměr je dobrý (živly, předkové, mystérium, Vesmír, Bůh), a naše kurzy provází vysoké vibrace (běžně 550 Hz = bezpodmínečná láska) a znásobený moment TEĎ (až 60x větší teď, než známe). Díky tomu se může léčit hluboko do minulosti i hluboko do budoucnosti. To přinese nutně spoustu léčení, vynesení stínů na povrch a také hodně zázraků a pozitivních změn do života účastníků.

Co jsou naše stíny a démoni?

Eliphas Lévi napsal: „Dobré bohy můžeš opomenout, ale ti temní ti to nedarují.“ Magik tím vlastně vyzývá k tomu, věnovat se svým vlastním démonům dříve, než se nám manifestují do života takovým způsobem, který se nám nebude líbit. Naše stíny a temná zákoutí vyžadují naši pozornost a pokud se jim pozornosti nedostává, nacházejí si cestu jinudy, pozvolna se neviděni vkrádají a vytvářejí nespokojenost, frustraci, rozdělení, vnitřní konflikt, prostě mentální nepohodlí, a jednou za čas, když je k nim bytost stále arogantní a odmítá jim věnovat pozornost, mohou náhle vyhřeznout jako noční můry, nemoci, tragédie, úrazy, nehody a podobně. Jak řekl Jung: „Potlačené obsahy psyché stávají se pro bytost osudem.“ Tedy, před vlastní temnotou není úniku. I když se v takových případech na první pohled může zdát, že se nám tzv. „smůla lepí na paty“, ve skutečnosti nejde o žádnou smůlu, ani náhodu, jde o volání našich vlastních démonů žadonících o pozornost. Není to tak, že nás pronásledují nebo že nám chtějí ublížit, to by bylo, jako bychom si to mysleli o balónku na provázku, který držíme a zároveň před ním utíkáme. Vyžadují naši pozornost proto, že jedině až si jich všimneme, tedy vyneseme ze stínu na světlo, můžeme je propustit. A protože oni jsme my v potlačení, je propuštění jediným východiskem, svobodou a soucitem, který dáváme sami sobě. Platí, co přijmu, to zmizí, s čím bojuji, to roste. Přijetí sama sebe i druhých v lásce je ODPUŠTĚNÍ.

Kde se vlastně vzali naše stíny a démoni? Pokud se podíváme do historie lidstva, uvidíme spoustu násilí, válek, vražd, znásilnění, zlého chování, rasismu, zloby, neúcty, zrady, ubližování. Jestli jsme si to jako lidé vybrali, že to prožijeme, nebo že jsme to vytvořili svobodně, je jedno. Tato energie se podle zákona zachování energie nemůže nikam ztratit a musí být odžita. Spousta lidí v oblasti ezoteriky, s kterými se setkávám, popírají vinu a karmu. Jako by říkali, my jsme se nikdy ničeho špatného neúčastnili. A přesto každý pátý člověk má v duši  smrtelné ublížení a každý třetí člověk krádež. Každopádně všechno zlo musí být odžito, než bude na světě dobře. To co prožíváme posledních pár let (COVID, UKRAJINA) je část tzv. Apokalypsy lidstva tedy závěrečného očistce kolektivní duše lidstva. Dobrá zpráva je, že až to odžijeme bude se název realita blížit bájné UTOPII.

Pokud chcete skončit se svým životním trápením a znovu se radovat ze života, dejte mi vědět. Bude mi ctí vás provázet na vaší cestě.