Skutečným ukazatelem kvalit není inteligence, ale úroveň vývoje vědomí jedince. Stačí si vzít vysoce inteligentní lidi z historie, kteří způsobili spoustu zlého, jako Hitler či Lenin a Stalin. Na druhé straně žebříčku, jsou pak lidi jako Gándhí či Matka Tereza. Vysoká úroveň vědomí nedovoluje lidem jít proti celku, a proto jsou blíže pocitu jednoty a lásky. Vše najdete v této knížce. Jestliže v internetové diskuzi narazíte na silně konfliktní osobu, může vám být jasné, že má úroveň vědomí pod 200. Člověk s vysokou úrovní vědomí má vliv až na milión lidí kolem sebe jen tím, že je. Ti by měli vládnout naší zemi. Takže pracujme na sobě, očišťujme se, zvedejme vědomí a vibrace a brzy tu bude dobře:-). Doporučuji na toto téma tento článek.

Bodová úroveň Název úrovně Jaký je názor na život
700-1000 Probuzení Je (existuje)
600 Mír Dokonalý
540 Radost Úplný
500 Láska Prospěšný
400 Rozum Smysluplný
350 Přijetí Harmonický
310 Ochota Nadějeplný
250 Neutralita Uspokojivý
200 Odvaha Přijatelný
175 Hrdost/pýcha Náročný
150 Hněv Nepřátelský
125 Touha Přinášející zklamání
100 Strach Děsivý
75 Smutek Tragický
50 Apatie Beznadějný
30 Vina Zlý
20 Stud Bídný