Představte si na zemi dlouhou čáru, která má na jedné straně pozici „Tvůrce“ a na druhé „Oběť“. Této čáře budeme říkat škála. Můžete si představit, že škála je rozdělena čísly a „Tvůrce“ je číslo 10 a „Oběť“ je na čísle 1. Pozici „Tvůrce“ si můžete představit jako životní pozici, v které jste ve svém životě plně zodpovědný za vše, co se vám děje. Nikoho tedy neviníte za svůj život, problémy, neúspěchy, ale plně za ně přijímáte zodpovědnost. Věříte, že jen vaše myšlenky a činy určují váš osud. V tomto vašem světě náhody neexistují. Lidé nemusí v této pozici nutně chápat, proč se jim některé věci v životě dějí, ale jsou i tak schopni je přijmout.

Pozice „Oběť“ je opačná poloha, v které máte pocit, že za vše, co se vám v životě děje, může někdo jiný (osud, okolí, nešťastná náhoda atd.). Svět z této pozice je plný náhod a příkoří. V této poloze lidé nepřijímají zodpovědnost za své činy a osud. Častým důvodem je nepochopení, proč se nám určité věci v životě dějí, a z toho plynoucí nepřijetí různých životních situací. Každý z nás se v různých oblastech života (vztahy, práce, peníze atd.), nebo celkově v životě, pohybuje „pocitově“ někde mezi těmito dvěma polohami. Nejúspěšnější lidé jsou velmi blízko poloze „Tvůrce“. Nepomůže nám ovšem si jen myslet, že jsme v poloze „Tvůrce“ pokud tak nejednáme. Musíme k tomu dospět vnitřně a chovat se tak. Pojďme si tedy vyzkoušet malé cvičení. Buďte k sobě prosím naprosto upřímní, protože toto cvičení je jen pro vás. Zkuste si vzít váš současný život a procítit si, kde se na popsané škále nyní ve svém životě cítíte. Zkuste si tuto škálu popsanou v prvním odstavci vyznačit na zem třeba dvěma knížkami a postavte se na místo mezi nimi, kde se nyní ve svém životě cítíte (např. 8).Zkuste si nyní v této pozici zavřít oči a pomalu se dostat do svého těla. Párkrát se zhluboka nadechněte a vydechněte. Nyní prociťte:–        Jak se vám v daném místě stojí? Cítíte stabilitu? Jaký cítíte pocit?–        Cítíte v těle někde bolet, tlačení, píchání?–        Vidíte nějaké obrazy či barvy?–        Vnímáte nějaké zvuky?

–        Jak vám tam celkově je?

A teď si pomalu otevřete oči a vystupte ze škály.

A nyní ještě jednou a trochu jinak. Zkuste si teď vybrat jednu oblast života, v které máte ještě rezervy, tedy jste na škále níž než například číslo 8. Dá se čekat, že toto místo na škále bude níž než v předchozím cvičení. Zkuste si tuto škálu popsanou v prvním odstavci vyznačit na zem třeba dvěma knížkami a postavte se na místo mezi nimi, kde se v této oblasti života (např. vztahy) nyní ve svém životě cítíte (např. 6).

Zkuste si nyní v této pozici zavřít oči a pomalu se dostat do svého těla. Párkrát se zhluboka nadechněte a vydechněte. Nyní prociťte:

–        Jak se vám v daném místě stojí? Cítíte stabilitu? Jaký cítíte pocit?

–        Cítíte v těle někde bolest, tlačení, píchání?

–        Vidíte nějaké obrazy či barvy?

–        Vnímáte nějaké zvuky?

–        Jak vám tam celkově je?

A teď zkuste znovu procítit svoje tělo a zeptat se ho, jaký pohyb by chtělo udělat, aby se tato oblast vašeho život zlepšila. Může to být krok dopředu, potřeba si sednout, pocit, že si chcete poskočit nebo otevřít náruč. Prostě může to být cokoliv co ucítíte, že vaše tělo chce udělat. A nyní nechte svoje tělo udělat tento pohyb. A teď znovu prociťte tento pohyb a zkuste si uvědomit, co tento pohyb znamená ve vašem životě. A teď ho pojmenujte např. „Potřebuji se víc otevřít“ nebo „Potřebuji více pevné půdy pod nohama“. A teď své uvědomění vyslovte nahlas. Ideálně třikrát. A nyní poslední krok. Uvědomte si, jakou akci tento pohyb znamená ve vašem životě a co konkrétně ve vašem životě v této oblasti musíte udělat pro její zlepšení.

A teď jděte a tento krok ve svém životě udělejte. Pomalu, postupně, ale pevně. Přeji vám hodně štěstí ve vašem životě na cestě od oběti k tvůrci.